Vòng phụ 90mm ép ly nhựa ly giấy

Gọi điện: 0902 568 458

Mô tả

vòng phụ ép ly nhựa ly giấy phi 90mm dùng ép ly nhựa miệng 90mm như ly pp tim 500ml, ly pp tim 700ml, ly giấy

SỈ LẺ INBOX 0902 568 458

DÙNG ĐỂ ÉP CÁC LOẠI LY SAU:

vòng phụ 90mm dùng ép ly giấy

mọi chi tiết xin liên hệ